Springbok Radio

Springbokradio inligting en oudio word goedgunstelik verskaf deur die

Springbokradio Bewaringsvereniging van Suid-Afrika / Springbok Radio Preservation Society of South Africa

(Hierdie gedeelte van Impala webblad is onder direkte toesig en bestuur van die Projekbestuurder, Frans Erasmus / This part of impala Website is under direct supervision and management of the Project Manager, Frans Erasmus)

"Our weekly broadcasts are available from www.springbokradio.webs.com  We offer a total of 19 Dramas, Serials, Comedies and music programmes in our 8 hour service, which is repeated 24 hours a day.  Ons weeklikse uitsending is beskikbaar by www.springbokradio.webs.com  Ons bied 'n totaal van 19 Dramas, Vervolgverhale, Komedie en musiek programme in ons 8 uur diens, wat herhaal word 24 uur per dag"  - Frans Erasmus  

Skakels om na Springbokradio te luister / links to listen to Springbok Radio:

1.http://www.impalaradio.co.za:8000/_b        2.https://tunein.com/radio/Springbokradiocom-s285969/            3.www.springbokradio.webs.com         4.http://springbokradio.xyz:8000/_b      Springbok Radio - audio English

Springbok Radio - audio English

1-3.  Take A Chance - Michael Mayer and Darryl Jooste (1973)b/c Springbok RadioIssued by: Gary..

Springbok Radio - Broadcasters

Springbok Radio - Broadcasters

Eric EganSpringbok Radio Photo Archive.  The first broadcaster to host a programme on Springbok..

Springbok Radio - other photos

Springbok Radio - other photos

Springbok Radio Photo Archive. Esme Euvrard & Jan Cronje. A publicity photo celebrating the ..

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)